Prof. Dr. Zeynep Şimşek

Prof. Dr. Zeynep Şimşek 2001-2016 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Iowa Üniversite Halk Sağlığı Okulu’nda tarım tıbbı eğitimini almış, Türkiye’de ilk kez 2012 yılında ‘1. Tarımda Çalışanların Sağlığı Sempozyumu’nu düzenlemiş ve 2013 yılında Harran Üniversitesi’nde ‘Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Türkiye’de tarımda çalışanların sağlığı ve güvenliğine yönelik çok sayıda araştırma yürütmüş, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemiştir. Yaklaşık 50 adet uluslararası dergide makalesi, 155 adet Türkçe makale ve bildirisi bulunmaktadır. Tarım sektörünün en önemli işgücü olan mevsimlik tarım işçilerinin sağlığını geliştirmeye yönelik operasyonel araştırma niteliğinde ‘Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programını’ hazırlamış ve yürütmüştür.