Prof. Dr. Yücel Demiral
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 35340 Balçova-Türkiye
Doğum tarihi 13/05/1964 | Vatandaşlık: Türkiye
2002 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde akademisyenİş Sağlığı'nda tıp doktoru ve doktorası vardır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Meslek Hastalıkları Kliniği İzmir, Türkiye. Onun araştırmaları psikososyal çalışma ortamı, meslek odaklı hijyen; kardiyovasküler ve ruhsal sağlık ve sağlık sektörü konulara odaklıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Belirleyicileri İstihdam Koşulları Bilgi Ağı Sosyal Komisyonu (EMCONET) da dâhil olmak üzere farklı ulusal ve uluslararası projelerinde yer aldı.

DSÖ, Sağlıkta Sosyal İstihdam Koşulları Bilgi Ağı (EMCONET) Sosyal Komisyonu, Avrupa'daki psikososyal risk beklentilerinin iyileştirilmesi (E-IMPRO), Doğu Avrupa'daki İş Sağlığı ve Güvenliğ Ağı (OSHEAST-NET), Akdeniz Kardiyovasküler hastalık çalışmaları ve Hiperglisemi Nüfusun Analitik Modellemesi Sosyoekonomik geçişler (MEDCHAMPS), bulaşıcı olmayan hastalıklar ve Akdeniz ortak ülkelerindeki sosyal belirleyicileri: etkin politika müdahalesi için sürdürülebilir araştırma kapasitesi oluşturma (RESCAP-MED) gibi çeşitli ulusal ve uluslararası projelere dâhil olmuştur.  Türk Halk Sağlığı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Ulusal ve uluslararası kuruluşların işbirliği ile, kurslar, seminerler ve çalıştaylar da dahil olmak üzere mesleki hijyen üzerine 20'den fazla etkinlik düzenlenmiş ve Türkiye'deki mesleki hijyen prensiplerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çok sayıda konferansa katkı sağlamıştır. Türk Halk Sağlığı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. OSHNET-OKUL ve İş Hijyen Derneği'nin kurucularından biridir.