Vedat Işıkhan

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1993 yılında “Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları” adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında “Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri” adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini aldı. Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır.

Işıkhan’ın iş doyumu, iş stresi, tükenmişlik (burnout), verimlilik, stres yönetimi, palyatif bakım, kanserde psikososyal bakım ve yaşam kalitesi, zihinsel engelli bireye sahip annelerin sorunları, kadın iş gücü, tüberküloz ve yoksulluk vb. konularda 11’i SSCI’de, 28’i yurt dışındaki kongrelerde (SSCI kapsamındaki dergilerde özeti yayınlanan) olmak üzere yurt içindeki çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunulan ve çeşitli dergilerde basılmış bulunan çok sayıda çalışması mevcuttur.

Işıkhan, Merkezi Sdyney-Australia’da bulunan International Council of Stress Management Professionals (ICSMP) (Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi) tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırmalar, uygulamalar ve katkıları nedeniyle 2016 Yılı ICSMP ödülünü kazanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi olan Işıkhan, halen Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Işıkhan iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir.

KONGREDEKİ SUNUM KONULARIM:

  1. Çalışanlarda Stres ve Tükenmişlik
  2. Dezavantajlı (risk) gruplarında –Engelli, kadın, çocuk vb- İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları