Z. Ulaş Yıldız
Avukat, Danışman

İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında 2001 yılından bu yana çalışan Z. Ulaş Yıldız, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2004 yılından bu yana çeşitli kuruluşlarda danışmanlık görevini sürdüren Yıldız, hâlihazırda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) müşavir avukat olarak görev yapmaktadır. Yıldız’ın İş sağlığı ve güvenliği, çevre hukuku, kamu ihale hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çeşitli yazıları bulunmaktadır.

2010 yılından bu yana ILO’nun her yıl düzenlediği Uluslararası Çalışma Konferansı nezdinde Türk işveren heyeti üyesi olan Yıldız, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Örgütü (BUSINESSEUROPE) bünyesindeki çeşitli komite ve kurullarda Türk işverenlerini temsil etmektedir. Ulaş Yıldız, 2017 yılında Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.