Turgay Köse
Adı Soyadı | Turgay KÖSE
Doğum Yeri/Yılı | ELBİSTAN/1970
Medeni Durumu | Evli, İki Çocuk Babası

Eğitim
Gazi Üniversitesi | İİBF İşletme Bölümü/1996

MEVCUT GÖREVİ
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı | Başkan Yrd. (Refakat Müfettişi, 2016)

BULUNDUĞU GÖREVLER
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı | Başmüfettiş/2011-2015
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı | Refakat Müfettişi/2009-2010
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı | Başmüfettiş/2009
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı | Müfettiş/2007
SSK Sigorta Teftiş Kurulu Bşk.| Müfettiş Yrd. Eğitim Sorumlusu/2005
SSK Genel Müdürlüğü | TBMM Alt Komisyon Çalışmaları Görevi/2003
SSK Sigorta Teftiş Kurulu Bşk. | Refakat Müfettişi/2003-2004
SSK Genel Müdürlüğü | Sigorta Müfettişi/2001
SSK Genel Müdürlüğü | Sigorta Müfettiş Yrd./1998