Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 1991 yılında AIESEC aracılığıyla ve 1994 yılında DAAD bursu ile Almanya’da bulundu. 1995 yılında DAAD bursu ile Almanya’da Hamburg Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarınıKAS Bursu ile Universitaet Hamburg Institut für VBL’de hazırladığı tez ile 1997 yılında tamamladı. Hamburg Üniversitesi’nde bulunduğu süre içerisinde Hamburg Eyalet Parlamentosu bünyesindeki Deutsch-Türkisch Interessen Gemeinschaft komisyonu üyeliğinde bulundu. 1998 yılında Türkiye’ye döndü ve Yardımcı Doçent ünvanı ile Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladı. 2001-2003 yılları arasında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2005 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent ünvanı aldı. Bölgesel kalkınma projeleri bağlamında Avrupa Birliği’nde proje değerlendiricisi (assessor) olarak görev yaptı. 2003-2007 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Prof.Dr. Tuncer Asunakutlu, Dünya Bankası desteği ile “Sağlık Sektöründe Kalite” konusunda proje yönetti. 4 yıllık Bakan Danışmanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı Kalite Birimi’nin kurulmasında, sağlık akreditasyon çalışmaları ve JCI ile ilişkilerde, Devlet hastanelerinin SSK hastaneleri ile birleşmesi, Sağlık Bakanlığı yönetim bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve merkez teşkilatın yeniden yapılandırılması süreçlerinde görev almıştır. Sağlık alanında uygulamaya yönelik akademik çalışmaları ve yönetimseldeneyimi bulunmaktadır. 2011 yılında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda Profesörlük kadrosuna atanan Prof. Dr. Asunakutlu, Muğla Üniversitesi’nde 2010-2012 yılları arasında Genel Sekreterlik ve 2012-2014 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Muğla Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği ve Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. İki akademik kitabı ve çeşitli dergilerde ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları bulunmaktadır. Kaynak dilleri Almanca ve İngilizce olan Prof.Dr.Asunakutlu kariyeri sürecinde ulusal ve uluslararası bilimsel projelerde görevler almış, Freie Universiteat Berlin, USA Purdue University, UITM Malezya’dadoktora sonrası akademik çalışmalar yapmıştır.2014 yılından beri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde görev yapmaktadır ve halen İşletme Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir.