Tsvetomir TSANEV
IPA Ağ Direktörü | Ağ Sekreteri
Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu

Tsvetomir Tsanev, 2014 yılından bu yana Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu'nda proje yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Kendisi, Batı Balkanlar ve Türkiye ile ilgili olarak IPA tarafından finanse edilen projenin uygulanmasından sorumludur. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturulması, risk önleme kültürünün geliştirilmesi ve Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen Avrupalı Sağlıklı İş Yerleri kampanyasına faydalanıcı konumdaki yedi ülkenin dahil edilmesi, söz konusu projenin amaçları arasında yer almaktadır. Sayın Tsanev, kurumun bölgesel ağını yönetmekte olup aynı zamanda tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonundan ve bilgi paylaşımına destek verilmesinden sorumludur.

Sayın Tsanev, Ulusal İstihdam Kurumu'na (Bulgaristan) bağlı Avrupa Projeleri ve Programları Müdürlüğü'nde de görev yapmakta olup faaliyet programlarına yönelik beşeri kaynakların geliştirilmesinden (Avrupa Sosyal Fonu) sorumludur. Kendisi, Ulaştırma Bakanlığı'nın yanı sıra ECORYS Güney Doğu Avrupa proje yöneticisi olarak da deneyimler edinmiştir. Her iki mevkide de proje yönetim becerilerinin geliştirilmesi, analizi, programların ve stratejik belgelerin planlanması ve değerlendirilmesi ve kurumların verimliliğinin analiz edilmesi gibi görevleri bulunmaktadır.

Kendisi, siyaset bilimi okumuş olup Sofya Üniversitesi'nde (St. Kliment Ohridski) tarih alanında yüksek lisans yapmıştır.