Tommi Alanko
Tommi Alanko, Finlandiya İş Sağlığı Enstitüsü'nde (FIOH) 'Güvenlik İçin Çözüm' biriminin direktörüdür. Bu birim iş güvenliği araştırması, eğitimi, geliştirilmesi ve KKD testleri ve sertifikasyonu üzerine odaklanmaktadır. Daha önce Finlandiya Sıfır Kaza Forumuna liderlik eden FIOH'da Gelişim Müdürü görevi yapmıştır. Birkaç hakemli makalenin ve popüler yayınların yazarı ve ortak yazarıdır.