Doç. Dr. TIMO JUHANI LAJUNEN

Dr. Timo Lajunen Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ)’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Asıl çalışma alanı Trafik ve Ulaştırma psikolojisidir. 90dan fazla bilimsel makale sahibi olan Lajunen, 2012 yılından bu yana Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour’da co-editör olarak görev almaktadır