Tim Tregenza
Tim Tregenza, Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu ağ yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Kendisi, kurumun dış ilişkilerinin yanı sıra Odak Noktası Ağı'nı da yönetmektedir. Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu'nda 2001 yılında göreve başlamadan önce Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Dairesi'ne bağlı Ulusal İş Teftiş Kurulu'nda çalışmıştır.