Tevfik Paçacı
Emekli Baş İş Müfettişi

1980 Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunudur.
1981-1984 yılları arasında özel firmalarda saha mühendisliği, şantiye şefliği ve şirket müdürlüğü görevlerinde bulundu.
1984-2013 yılları arasında 29 yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında teknik Baş İş Müfettişi olarak görev yaptı.


Görevleri arasında;
- İş Güvenliği Uzmanlarının yasal altyapı çalışmaları ve eğitimlerinin verilmesi,
- Mevzuat hazırlanması komisyon çalışmaları, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve İşyerlerinde işin durdurulmasına dair Yönetmelik hazırlanması,
- Yapı sektöründe Güvenli İskele kullanımı için çalışma, proje denetimleri yapılması,
Konuları da yer almıştır.

Bakanlık denetimleri ve Bilirkişilik sonucu yaklaşık 7.000 iş kazası incelemiştir.
2013 yılında Kamudaki görevinden emekli olup özel sektörde İş güvenliği uzmanlarının eğitimi ve sertifikalandırma çalışmalarına başlamıştır.
Halen İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında İSG Danışmanı olarak çalışmaktadır.
1957 doğumlu, Elazığ nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.