Talat CanbolatDoğum Tarihi
01 OCAK 1966

Görev Yeri
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Görev
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1992 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesörlük kadrosuna atandı. Halen aynı üniversitede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Bilirkişilik Kanun ve İş Mahkemeleri Kanun Tasarı Taslağı Hazırlama Bilim Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinde ikinci görevli uzman olarak çalışmaktadır. TÜBİTAK’ta Hukuk Danışmanı olarak görevlidir. İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku alanlarında yayınlanmış kitap, makale ve birçok bilimsel çalışmaları vardır.