Prof. Dr. Suphi Ural
1980 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Maden Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl TKİ/Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesinde Açık Ocak Mühendisi olarak göreve başladı. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi Olarak göreve başladı. 1994 yılında Yüksek Lisansını, 1999 yılında da Doktora Tezini tamamladı. 1997-1998 yıllarında Fransa’da Ecole des Mines de Paris üniversitesinde Açık Ocak Planlaması konusunda eğitim aldı.

Çalışma konuları, Madenlerde İş Güvenliği, Endüstriyel Hijyen ve Açık Ocak Planlamasıdır.