Doç. Dr. Serpil Kurt

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi öğretim üyesidir. Makina mühendisidir. Çalışma konuları: mühendislik çiziminin esasları, kren hesapları, asansör hesapları, geometrik toleranslar, kren hesaplarında sonlu elemanlar, montaj analizi, montajda geometrik tolerans analizi, iş sağlığı ve güvenliği, makina iş güvenliğidir. Makina Mühendisleri Odası Üyesi, Uluslararası Asansör Mühendisleri Birliği (IAEE International Association of Elevator Engineers) üyesidir. İş güvenliği uzmanı (A) ve eğiticisidir. İTÜ, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlük görevini yürütmektedir.