Sergio Luzzi
Floransa Üniversitesi'nde (İtalya) Yardımcı Doçent.
USURT University of Ekaterinburg (Rusya) Onursal Ziyaret Profesörü.
İtalya, Türkiye ve Balkan Ülkelerinde aktif olarak çalışan İş İçi Hijyen Yüksek Okulu ‘OSHNET OKULU’ Bilimsel Direktörü.
Avrupa Akustik Derneği (EAA) İcra Kurulu Üyesi
2015 yılında Floransa'da düzenlenen Uluslararası Ses ve Titreşim Kongresi ICSV22 Genel Başkanı.
2011 yılından itibaren İtalyan bilimsel dernekleri AIA (İtalya Acoustcal Society of Italy) ve AIDII (İtalyan Mesleki Hijyenistleri Derneği) Ulusal Kurulu üyesi.
Uygulamalı Akustik, Çevre Mühendisliği ve İş Hijyeni alanında lider ve sertifikalı bir şirket olan "Vie en.ro.se. Ingegneria" Başkanı ve Teknik Direktörü; çevre, bina ve oda akustiğinde, mesleki ve çevresel sağlık ve güvenlikte, sürdürülebilir kalkınma ve yönetim sistemlerinde geniş ve uzun süreli deneyime sahip.
Uluslararası bir deneyime sahip olması AB tarafından finanse edilen projelere katılmaya, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile işbirliği içinde yaygın ulusal ve uluslararası danışmanlıklar kurmasına yol açtı.
1998'den bu yana birçok Ulusal ve Uluslararası konferans ve etkinliklerin başkanı ve üyesi olmuş ve çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde ve Akustik, Gürültü Kontrolü, İş Hijyeni konulu konferanslara konuşmacı olarak davet edilmiştir.
7 kitap, çeşitli kongre işlemlerinin baş editörü ve çevre akustiği, bina akustiği, endüstriyel ve mesleki gürültü kontrolü alanlarında 100'den fazla bilimsel makalenin yazarı.