Semih Özçakır

Makine Mühendisi
İş Başmüfettişi
İş Teftiş Kurulu Başkan YardımcısıYıldız Teknik Üniversitesinin Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılındaki mezuniyetinden sonra askerlik görevini tamamlamıştır. Özel sektörde LPG tüp imalatında üretim mühendisi, LPG tüp dolum tesisi projelendirilmesi ve uygulamasında çalışmıştır. 1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1997 yılında iş müfettişi, 2010 yılında da iş başmüfettişi olmuştur. 2014 yılında İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamış olup halen bu görevi yürütmektedir.

2010 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ortak Değerlendirme Çerçevesi komisyonu, 2012 yılında Kamu Hizmetlerinin Basitleştirilmesi ve Bürokrasinin Azaltılması çalışmaları kapsamında oluşturulan komisyon, 2012 yılında 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı çalışmalarında yer almıştır. Ayrıca Metal Sektöründeki İşyerlerinde Gaz Tüpleri İçin Kullanım ve Güvenlik Şartları (ÇSGB-İTKB Yayın No:54) kitabını kaleme almıştır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.