Şebnem Tonka
Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) 
Lise: Çanakkale Lisesi 1989
Lisans: Uludağ Üniversitesi – Çevre Mühendisliği 1996
Yüksek Lisans: Üsküdar Üniversitesi- İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2014
Doktora: İstanbul Ticaret Üniversitesi- İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2017