Savaş Alıç

20 Ocak 1974 Ankara-Çankaya doğumlu olan Savaş ALIÇ, İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde yüksek öğrenim gördü. 1996 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün açtığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı sınavı sonrasında 1996 yılı Aralık ayında Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997 yılında SSK’nın açtığı Sigorta Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Mart/1998 tarihinde Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. Müfettiş yardımcılığı, müfettiş ve başmüfettişlik görevleri ile birlikte SGK’nın Ankara İl Müdürlüğünde il müdür yardımcılığı görevini yürüttü. SGK’da İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlıkları görevleri olmak üzere birçok idari görevlerde bulundu. 15/03/2016 tarihinde Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi yürütürken 07/07/2017 tarihinde Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
Savaş ALIÇ evli, iki kız bir erkek olmak üzere üç çocuk sahibidir.