Ir. Saiful Azhar
Ir. Saiful Azhar MOHD SAID Mesleki Güvenlik ve Sağlık alanında profesyonel bir mühendis ve bu alana gerçekten inananlardır. Halen, Malezya'nın Johor Eyaleti’nde İş Güvenliği ve Sağlığı Daire Başkanlığı direktörü olarak görev yapmakta olup, 29 yıllık hayatını İSG'nin ülkesindeki düzeyini iyileştirmek için harcamıştır. Kariyerine 1988 yılında Fabrika ve Makine Müfettişi olarak başlamış ancak zamanla, İSG ile ilgili konularda kamu hizmeti sisteminin geliştirmesindeuzman görüş için kaynak kişi olmuştur. Kıdemli Müfettiş ve aynı zamanda DOSH'nin direktörü olarak, Malezya'nın İSG Master Planı 2010 -2015'ini formüle etmek için ona bir görev verildi ve 2012'de ILO'nun C187 Tanıtım Çerçevesini 2012'de ILO'nun onaylaması için çaba gösterdi. ASEAN İşçi Partisi Gruplama ve ASEAN Sekreterliği'ne İSG raporlarında bölgesel bir grup olan 10 ASEAN üyesi ülkeden 2004 - 2012 yıllarında ASEAN OSHNet toplantı ve konferanslarında Malezya'yı temsil etmek üzere atanmıştır. ASEAN üye ülkelerinde İSG MS için KOBİ'lere özel rehber geliştirmek ve tanıtmaktan sorumludur.

OIC-VET kapsamında bir Uluslararası Ağ projesi olan OIC OSHNet'in Kuruluş, Temalar ve Programı Hakkında Blueprint'in geliştirilmesine yardımcı olmak amaçlı atandı. Blueprint, OIC OSHNet'in biçimlendirilmesindeki yaklaşımı önermekte ve vurgulamaktadır; bu, tüm tarafların Referans Dönemi (ToR), modus operandi, rolleri ve sorumlulukları, finansal model ve 2014-2018 yılındaki eylem planını da içermektedir. Halen, Standard Malezya Departmanı tarafından, Malezya Standartları (OSH MS 1722) ve ayrıca yeni formüle edilmiş ISO 45001 standardı gibi mesleki ortamlarda güvenli çalışma ve uygulama sistemleri ile ilgili standartlar geliştirmek üzere kurulan Standart Yazma Organizasyonunun başkanıdır.