Dr. Ömer Güzel

1975 - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı. 1976 University of Colorado, School of Medicine, Department of Molecular Biology and Genetics.
1977 - Edirne Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı,  Öğretim Görevlisi.
1980 - Biyokimya, Tıp Bilimleri Doktorası, MScDr.
1981 - İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim dalı,  Öğretim Görevlisi, Endokrinoloji Laboratuvarı
1983 - Biruni Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı
1989 - Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı, Yönetim Kurulu Başkanı
2001 - Centro Laboratuvarları, Yönetim Kurulu Başkanı
2015 - Biruni Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı