Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

ÖĞRENİM DURUMU

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

İstanbul Üniversitesi

1985

Yüksek Lisans

Özel Hukuk

İstanbul Üniversitesi

1988

Doktora

Özel Hukuk

İstanbul Üniversitesi

1995


AKADEMİK ÜNVANLAR

Profesörlük Tarihi

2006

Doçentlik Tarihi

1999

Yardımcı Doçentlik Tarihi

1996


TEZLERİ ve KİTAPLARI

1.Yüksek Lisans Tezi: Türk İş Hukukunda Fazla Çalışma 1988
2.Doktora Tezi: Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenleme Yetkisi, İstanbul, 1995.
3. Doçentlik Tezi: Grev ve Lokavtın Hükümleri, İstanbul 1999.
4.Profesörlük Takdim Tezi: 4857 sayılı İş Kanunu’na Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşyeri Örgütlenmesi, İstanbul 2005.
5. Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 19. Bası, Beta, İstanbul 2017. (Prof. Dr. A. Can TUNCAY ile birlikte)
6. Toplu İş Hukuku Dersleri, On İki Levha, İstanbul, 2018.