Doç. Dr. Nuray Demirel

Dr. Nuray DEMİREL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Lisans ve Yüksek Lisans, Geodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri programından Yandal, Missouri University of Science and Technology (eski adıyla University of Missouri-Rolla) üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden doktora derecelerini almıştır. Dr. Demirel’in profesyonel meslek yaşamında eğitim, öğretim ve araştırmada 10 yıldan fazla tecrübesi vardır. Şu andaki konumundan önce, 2,5 yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde Missouri University of Science and Technology’de araştırma ve eğitim asistanlığı, 2 yıl Kanada’da University of Alberta’da araştırma asistanlığı, 2 yıl da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Halen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde Doçent unvanında çalışmakta, açık ocak maden işletmeciliği, maden sistem analizi, iş sağlığı ve güvenliği, maden havalandırma ve yaşam döngü değerlendirmesi konularında lisans dersleri ve ileri madenlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi konusunda yüksek lisans dersi vermektedir.

Araştırma konuları arasında açık ocak işletmeciliği, dragline modellemesi ve simulasyonu, kazı makinalarının üretkenliği, maden havalandırma, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, makine güvenilirliği ve yaşam döngü değerlendirmesi konuları yer almaktadır. Toplam 10 yüksek lisans ve bir doktora öğrencisinin danışmanlığını ve bir yüksek lisans öğrencisinin de yardımcı danışmanlığını yapmış ve biri uluslararası olmak üzere toplam 17 adet araştırma projesinde görev almıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kitaplarda, dergilerde ve konferans bildiri kitaplarında yayınlanmış 60’ı aşkın yayını olan Nuray Demirel’in aktif üyesi olduğu mesleki kuruluşlar arasında TMMOB Maden Mühendisler Odası, Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Amerika’da Madencilik Metalürji ve Maden Arama Topluluğu (SME) ve Maden Profesörleri Derneği (SOMP) dernekleri bulunmaktadır.