Doç. Dr. Neşe Akın


 

 

İsim Neşe AKIN
Ünvan Aile Hekimliği Doçenti, İşyeri Hekimi
Uyruğu Türkiye Cumhuriyeti
Doğum Tarihi

03.11.1960  

Doğum Yeri İstanbul
Medeni Hali Evli, 2 çocuklu

Eğitim Durumu

1966 - 1967 Ertuğrul Gazi İlkokulu, Ankara
1967 - 1969 Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu, Ankara
1969 - 1970 İltekin İlkokulu, Ankara
1970 - 1971 Mecidiye İlkokulu, Ankara
1971 - 1978 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara
1978 - 1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1988 - 1992

T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Aile Hekimliğis İhtisası

2001 - 2002

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrencisi (Bioistatistik ve Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi)

11.11.2002

Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde girmiş olduğum doçentlik sınavında sınav jürisi tarafından başarılı bulunduğumdan Aile Hekimliği Bilim Alanında Üniversite Doçenti Unvan ve Yetkisi  verilmiştir.

Çalıştığı Kurumlar

09/1984 - 12/1988

Gemlik Verem Savaş Dispanseri, Bursa Pratisyen Hekim (Mecburi Hizmet)

12/1988 - 01/1992

T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

09/1992 - 04/1993

Bursa 1 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Aile Hekimliği Uzmanı

04/1993 - 06/2001

Bursa 1 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Başhekimi ve Aile Hekimliği Uzmanı

06/2001 - 05/2006 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Uzmanı
01/2003- 05/2006

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sağlık Merkezi Check-up Ünitesi Sorumlusu (17/05/2006 tarihinden itibaren emeklilik nedeniyle ayrılış)

01/2004 - 01/2005 Hacettepe Üniversitesi Yurt Yürütme Kurulu Üyesi
05/2006- 06/2007

Yapı ve Kredi Bankası Sağlık Servisi Aile Hekimliği Uzmanı

06/2007- 07/2012 Ankara Özel Güven Hastanesi Evde Bakım Birimi ve Kat Hekimleri Sorumlusu
10/2011 - 07/2012

Ankara Özel Güven Hastanesi İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulu Üyesi

12/2012- ............ Türk Traktör AŞ İşyeri Hekimi

Projelerde Yaptığı Görevler

1998 - 2000

T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nün “Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi-Eğitim-İletişim Desteği” Projesi, Proje İl Eğitimcisi (Bursa İli),

İdari Görevler 

1993 - 2001 Başhekimlik Bursa İli 1 No’lu AÇS/AP Merkezi

Ödüller

“Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi-Eğitim-İletişim Desteği Projesi” Eğitim Programına  katkılardan dolayı teşekkür belgesi.

“Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi-Eğitim-İletişim Desteği Projesi” Eğitim Programına Eğitimci olarak katkılardan dolayı teşekkür belgesi

1.Ulusal Aile Planlaması Kongresinde “En İyi Aile Planlaması Hizmet Ödülü” yarışmasında kurum olarak yapılan çalışmaların tarafımdan sunulması sonucunda Türkiye genelinde ikincilik ödülü almamız nedeni ile teşekkür belgesi.

“Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi-Eğitim-İletişim Desteği Projesi” Eğitim Programına katkılardan dolayı teşekkür belgesi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Asistan Eğitim Programları çerçevesinde “Aile-merkezli Gebelik Bakımı” ve “H.Ü.Mediko Sosyal Merkezi Aile Hekimliği Uygulamaları” konuları ile ilgili konuşmacı olarak katkılarından dolayı teşekkür belgesi. 

VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi "Türkiye'de Aile Hekimliği İle İlgili Beklentiler" paneline katkılarından dolayı teşekkür belgesi

VII.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansına Poster sahibi olarak verdiği katkılarından dolayı teşekkür belgesi

Yabancı Dil

İngilizce

Doçentlik Yabancı Dil sınavı  Kasım 1994 sonucu 88.75/100
KPDS (Kamu Personeli Dil Seviye Tespit Sınavı) Kasım 2003 sonucu 74/100
ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) Aralık 2004 sonucu 86.25/100

Üyelikler

Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği
EURACT (The European Academy of Teachers in General Practice)
EGPRN (European General Practice Research Network)

Diploma, Belge ve Sertifikalar

1.     Doktorluk Diploması
2.     Uzmanlık Belgesi
3.     Doçentlik Belgesi
4.     Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Başarı Belgesi 
5.     Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi
6.     Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi
7.     Üniversitelerarası  Kurul  Yabancı Dil Sınavı ( ÜDS ) Sonuç Belgesi
8.     Tüberküloz Kursu Başarı Sertifikası
9.     İş Hekimliği Sertifikası (Sertifikanın 17/06/2022 tarihine kadar geçerli olmasını sağlayan iş hekimliği tazeleme eğitimini almış bulunmaktayım)
10.   “İshalli Hastalıkların Kontrolu / Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolu” Programı Hizmet İçi Eğitim Kursu katılım belgesi
11.    Rahim İçi Araç Uygulama Sertifikası
12.   Yaşlılık ve Aile Hekimi Kursu katılım belgesi
13.   Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sempozyumu katılım belgesi
14.   Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı katılım belgesi
15.   “Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi - Eğitim - İletişim Desteği Projesi” Eğitim Programı katılım belgesi
16.   “Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi - Eğitim - İletişim Desteği Projesi” Eğitim Programına katkılardan dolayı teşekkür belgesi
17.   “Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi - Eğitim - İletişim Desteği Projesi” Eğitim Programına eğitimci olarak katkılardan dolayı teşekkür belgesi
18.   I. Ulusal Aile Planlaması Kongresinde “En İyi Aile Planlaması Hizmet Ödülü” yarışmasında kurum olarak yapılan çalışmaların tarafımdan sunulması sonucunda Türkiye genelinde ikincilik ödülü almamız nedeniyle teşekkür belgesi
19.   “Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi - Eğitim - İletişim Desteği Projesi” Eğitim Programına katkılardan dolayı teşekkür belgesi
20.   “Göç Alan Büyük Şehirlerde Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bilgi Eğitim İletişim Desteği Projesi” çalışmalarına yapmış olduğu katkılar nedeniyle teşekkür belgesi
21.   Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi katılım belgesi - 1997
22.   Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi katılım belgesi - 1998
23.   Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi katılım belgesi - 1999
24.   II. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi katılım belgesi
25.   III. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi katılım belgesi
26.   IV. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi katılım belgesi
27.   I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi katılım belgesi
28.   I. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi katılım belgesi
29.   I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi katılım belgesi
30.  Tıbbi Düşük Araştırma Sonuçları Toplantısı katılım belgesi
31.   V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi katılım belgesi
32.  “Sigara İle Mücadelede Aile Hekiminin Yeri” kursu katılım belgesi
33 .  “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” kursu katılım belgesi
34.  Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması - 1998 İleri Analiz Sonuçları Toplantısı katılım belgesi
35.   “ Kalp Yetmezliğine Güncel Yaklaşım” kursu katılım belgesi
36.   8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi katılım belgesi
37.   “Romatoloji İlk Basamak Kursu” katılım belgesi
38.   European General Practice Research Workshop ( EGPRW ) toplantısı katılım belgesi
39.   VIII.  European Academy of Teachers in General Practice             
( EURACT ) “Alan Eğiticileri Eğitimi” kursu sertifikası
40.   8. Halk Sağlığı Günleri katılım belgesi
41.   2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri katılım belgesi
42.  Adolesanların/Gençlerin Cinsel ve Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler Araştırması Sonuçları Toplantısı katılım belgesi
43.   VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi katılım belgesi
44.   2. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi katılım belgesi
45.   Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Aile Hekimliği Günleri ve 2. Avrupa Sistemik Aile Hekimliği Konferansı katılım belgesi
46.   TATEP (Türkiye Acil Tıp Eğitim Projesi) Temel Acil Tıp Eğitim Kursu Katılım ve Başarı Belgesi
47.   2. Ankara  Tıp İç Hastalıkları Günleri katılım belgesi
48.   6. Gazi İç Hastalıkları Günleri katılım belgesi
49.   8. Ulusal Geriatri Kongresi katılım belgesi
50.   3. Ankara  Tıp İç Hastalıkları Günleri katılım belgesi
51.   7 . Gazi İç Hastalıkları Günleri katılım belgesi
52.   1. Ulusal Alzheimer Kongresi katılım belgesi
53.   10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi katılım belgesi
54.   2. Ulusal Alzheimer Kongresi katılım belgesi
55.   2. Ulusal Alzheimer Kongresi Hasta Yakınları İçin Bilgilendirme ve Bakım Kursu katılım belgesi
56.   2 . Ulusal Alzheimer Kongresi Aile Hekimliği Pratiğinde Demans: Tanı, Bakım ve Yönetim Kursu katılım belgesi
57.   BNB Training + Consultancy Eğitimcinin Eğitimi Eğitim Sertifikası
58.   VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı katılım belgesi