Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995 mezunudur, 2001'de Halk Sağlığı Bilim Doktoru, 2008'de İş Sağlığı Bilim Doktoru, 2015'de Hastane İşletmeciliği Bilim Uzmanı olmuştur. Gazi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi (1998-2001), Öğretim Görevlisi (2004), Yrd. Doçent (2007), Doçent (2009), Profesör (2014) olmuştur.

Halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanıdır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı ve Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Üyesidir. SASAM Enstitüsü Sağlık Politikaları Direktörüdür. Sağlık Bakanlığı Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı İş Sağlığı Bileşeni Direktörüdür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISGIP- I Projesinde 1 ay süre ile Avusturya İşyeri Hekimliği Akademisinde (AAM) bulunmuştur. ISGIP-II Projesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uzmanı olarak görev almıştır. TEI, NURUS vb Kurumlarda İSG Projeleri yürütmüştür. TBMM Soma İş Kazaları Araştırma Komisyonu, Tarım İşçileri Araştırma Komisyonlarında Danışman olarak görev almıştır. İSG alanındaki araştırmaları ile 2 kez Altın Baret Ödülü, 1 kez Meslek Odası Ödülü almıştır.