Mustafa BağanDoğum yeri ve tarihi: 18.12.1949, Diyarbakır

 

Eğitim: Institut des Industries de Fermentation – Institut Meurice Chimie, Belçika
Kimya Endüstri Mühendisi
Çalışma Yeri 10 yıl muhtelif sanayi işletmeleri ve 1986’dan beri Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
   
Profesyonel Belgeler: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
  İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi
  Güvenlik Bilgi Formu Eğiticisi
  Güvenlik Değerlendirme Uzmanı Eğiticisi
  ISO 14000 Denetçi, BVQI (IRCA)
  OHSAS 18000 Denetçi, S&Q Mart (IRCA)
Bazı çalışmaları: Türk İşadamları Derneği (TÜSİAD) için hazırlanan “Çevresel Ticaret Engelleri ve Türkiye İçin Eylem Planı” nın ortak yazarıdır.
  ERG2004 Acil Durum Müdahale Kılavuzu'nu Türkçe'ye çevirdi.
  ERICARD’ları Türkçe’ye çevirdi
  Türkiye Kimya endüstrisi için kimyasal madde yönetimi ve acil durum müdahaleleri konusunda sürekli eğitim kursları için çok sayıda hizmet içi eğitim kılavuzunu hazırlamıştır