Jan Michiel Meeuwsen

Jan Michiel Meeuwsen, Novum Momentum'un kurucusu ve sahibidir; yenilik komisyonculuğu üzerine odaklanan çalışmaları yapmaktadır. İnovasyon arayıcılarına ve çözüm sağlayıcılarına bağlanmaktadır. Hollanda'da bulunan Jan Michiel, araştırma ve yenilik konusunda geniş bir deneyime ve uluslararası bir ağa sahiptir.

Halen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda Avrupa araştırma enstitüleri grubunun bir araya gelmesiyle oluşan PEROSH'nin uluslararası işleriyle ilgilenmektedir. Dahası, Hollanda merkezli TNO Enstitüsü, Hollanda'da uygulamalı araştırma ve inovasyon enstitüsü ve Erasmus Üniversitesi Rotterdam'da görev aldı.

Jan Michiel, 7 yıldan fazla bir süredir Türkiye'de birçok projede danışman ve ekip lideri olarak görev yapmıştır. 2011'de bir MATRA projesi (Hollanda'nın iki taraflı finansmanı) tamamladı. Bu projede, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık ve güvenlik mevzuatı ve Türkiye'deki iş güvenliği ve sağlık hizmetlerinin konumu ile ilgili bir boşluk analizi konusunda yardım almıştır. Proje sonuçları, Haziran 2012'de Türkiye'de gerçekleştirilen yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın nihai kabulüne katkıda bulunmuştur. 2013 yılında Jan Michiel, FERROSH projesini başlatmıştır. Bu, Türk metal sektöründe MESS'in (Türk metal işverenin organizasyonu) uyguladığı iş sağlığı üzerine bir projedir. 2015 yılında Türkiye'de meslek hastalıkları bilincini artırma konusunda bir HORIZON 2020 proje önerisi yazdı. Bu proje ESPrIT'e bir AB hibesi verildi ve şu anda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülüyor.
Hollanda'da ise Jan Michiel Rotterdam'daki yaşlılara ev ve uzun süreli bakım sağlayan bir enstitü olan MOB denetim kurulunun başkanıdır. Jan Michiel, Hollanda Karayipler Curacao adasında (1957) doğdu. İki kız ve bir oğlunun babasıdır.