Prof. Dr. Mehmet Orhan
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, ANKARA


20.10.1957 Bursa-Keles doğumlu, ilk, orta ve Lise tahsilini doğduğu yerde, üniversite eğitimini 1979-1983 yılları arasında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamaladıkdıktan sonar, yaklaşık 2 yıl Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışıp, 1985 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak başlayıp, 1989 yılında, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını, 1989-1993 yılları arasında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamlamıştır. 1991 yılında, YOK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Projesi kapsamında İngilterede Eğitim almış olup, Takip eden süreçte, Dr. Öğretim Görevlisi, Yrd. Doçent Dr., Doçent Dr. ve Profesör Öğretim Üyesi olarak, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde çalışmıştır. 2011 yılından itibaren, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Profesör öğretim üyesi olarak halen görevine devam etmektedir. Uzmanlık ve çalışma alanı, Geoteknik Bilim Dalı kapsamında, Temel Mühendisliği ve zemin mekaniği teorik ve pratik çalışmalarına dayanıp, kamu ve özel sektöre proje ve eğitim desteği verilmektedir.