Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı programda 2000 yılında yüksek lisans ve 2007 yılında Doktora programlarından mezun oldu. 2009 yılında Yardımcı Doçent ve 2015 yılında Doçent ünvanlarını kazandı. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Çalışma hayatı, sendikal haklar, refah rejimleri, karşılaştırmalı sosyal politika alanlarında ulusal ve uluslararası alanda yazılmış yayınları vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.