Prof.Dr. Levent Akın

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

İzmir’de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara’da geçti. 1990 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 1991’de iş ve sosyal güvenlik hukuku araştırma görevlisi, 2013 yılında Profesör oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dışında, ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde, kurulduğu ilk yıllarında bir yıl Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve bir yıl TOBB ETU Hukuk Fakültesinde ders verdi. Uzun bir süreden beri Ankara Hukuk dışında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dersleri vermektedir. Bu güne kadar uzmanlık alanında yayınlanmış ve yoğun atıf almış çeşitli kitapları yanında, ulusal bilimsel dergiler ile Amerika, Almanya ve İngiltere’de çıkan çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır (www.law.ankara.edu.tr). Prof. Akın, anılan bilimsel faaliyetleri dışında, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi ve çeşitli kurumlarda değişik düzeylerde yöneticilik ve kurul üyelikleri, yapmıştır. Söz konusu idari görevleri dışında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın davetleri doğrultusunda, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “İş Mahkemeleri Kanunu’nun hazırlanmasında etkin görev almış, bu kapsamda Almanya’da Federal Yargıtay ve istinaf mahkemelerinde çalışmalar yapmış, 2009 yılında da Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Kuruluna iştirak eden Türk delegasyonunda yer almış, 2003-2009 yılları arasında ise TRT Haber’de her hafta canlı yayınlanan mesleki bir programın yapımcılığını üstlenmiş ve 300’ün üzerinde canlı televizyon programı yapmıştır. Prof. Akın, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. 2018