Doç. Dr. Kemalettin Aydın
10 Mayıs 1962'de Gümüşhane Torul'da doğdu. Baba adı Süleyman, Anne adı Cemile'dir.

Tıp Doktoru, İktisatçı ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İhtisasını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversite'si Trabzon Tıp Fakültesi'nde 2003'te Doçent unvanı aldı. Aynı zamanda İktisat Fakültesini bitirdi. 

Tıp Eğitimi AD Kurul Üyeliği yaptı. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve AB ortak projelerinde danışman üye ve araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyeliği, Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Birçok STK'da başkanlık ve başkan yardımcılığı yaptı. Sağlık Yönetimi ve Sağlık Ekonomisi üzerine kitap ve kitap bölümü yazdı. Kongre ve sempozyum yöneticiliği yaptı. Halen Bilinçli ilaç Kullanımı, Biyoteknoloji, Inovasyon,ve ARGE derneği (BID) başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmalar Merkezi Derneği (ISGAM) Başkan Yardımcısı.

23 ,24 ve 25. dönemde Gümüşhane Milletvekili seçildi. TBMM'de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Tüm Partiler Nüfus ve Kalkınma Grubu Üyeliği, Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmasının yanında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye analizi ve İş Kazalarının Sosyo-Ekonomik yükü üzerine konferans, makale ve bildiri sunumları oldu. 
AK PARTİ Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
İyi düzeyde İngilizce bilen Aydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.