Prof. Dr. Kayıhan PALA

1964 yılında Erzincan’da doğdu. İlkokulu Keban’da, ortaokul ve liseyi Bursa’da bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize merkez Muradiye Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi. 1993 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında bitirdi. 1997 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı. Dr.Pala’nın 24’ü uluslararası olmak üzere 103 bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Dr. Pala öğretim üyeliğinin yanı sıra, Gemlik Eğitim Araştırma Bölgesi’nde Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve ilki 1998, ikincisi 2007-2008 yıllarında olmak üzere iki kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde başhekimlik gibi idari görevleri de yürüttü.

Dr. Pala, İstanbul Tabip Odası Dr. Nejad Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 2004 Yılı Bilimsel Hizmet Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 2006 Sağlık Ödülü ve “Türkiye İçin Nasıl Bir Sağlık Reformu?” adlı çalışmasıyla Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Anısına 2006 Yılı İnceleme Ödülü sahibidir. Dr. Pala halen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanıdır.