Kamil Sami EKEMEN

Makina Mühendisi
Emekli Baş İş Müfettişi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
İş Güv. Uzmanı ve İşy. Hekimi Eğiticisi

Kişisel Bilgiler
1958 yılında Ankara’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Sincan ilçesinde tamamladı. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Ana Bilim Dalında Lisansüstü eğitimini tamamladı.

1985 yılında İş Müfettiş Yardımcısı olarak Çalışma Bakanlığında göreve başladı. Ülke genelinde teftiş ve inceleme görevlerinin yanında büyük ölçekli kamu ve özel sektör işyerleri başta olmak üzere pek çok işyerinde eğitim çalışmalarında bulundu. Bunlara ilave olarak 1999-2008 yılları arasında Avrupa Birliği Müktesebatının milli mevzuatımıza uyarlanması kapsamında yurt içi ve yurt dışında birçok konuda çalışmalarda bulundu. 1985-2008 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yaptıktan sonra 2008 yılı sonunda Baş İş Müfettişliğinden kendi isteği ile emekli oldu. Emekliliğini takiben 2009 yılında Ankara’dan ayrılarak İstanbul’a yerleşti.

Demir-çelik, kimya, inşaat sektörleri başta olmak üzere çok sayıda büyük ölçekli işyerinde tam zamanlı ya da proje bazlı olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanı” ya da “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” olarak görevlerde bulundu. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi olarak Üniversiteler bünyesinde açılmış eğitim kurumları ile diğer birçok İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği özel eğitim kurumlarında eğitici olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülen ve kısa adı İSGİP olan İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi projesinde Proje Yöneticisi ve İSG Yönetim Sistemleri Uzmanı olarak görev yaptı. Kamil Sami Ekemen evli ve dört çocuk babasıdır.