Dr. İstemi İsmail Oral
1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 2000 yılına kadar Adana Devlet Hastanesinde görev yaptı. 1997 yılında bir sömester İngiltere’de Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı kürsüsünde Honorary Research Fellow olarak çalıştı. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisans derecesi aldı. Petro-Kimya, Tekstil ve Enerji sektörlerinde İşyeri Hekimliği, İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği eğiticileri arasında yer aldı. İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve fuarlara katıldı, panellerde konuşmacı oldu, bildiri sunumlarında bulundu, çeşitli dergilerde makale ve kitaplarda bölüm yazarlığı yaparak bu alana hizmet vermeyi sürdürdü. İşyeri Hekimleri Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı, 2012-2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı ve halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren büyük endüstriyel tesislerin oluşturduğu ve İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre konularında faaliyet gösteren Çukurova SEÇ Grubunun kurucularındandır ve hali hazırda grup moderatörlüğünü yürütmektedir. Halen İskenderun Enerji Üretim Ticaret A.Ş.’nde İşyeri Hekimi olarak çalışmakta, İş Sağlığı alanında Serbest Danışmanlık, ÇSGB İSG Özel Eğitim Kurumlarında İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticiliği, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Programında okutmanlık yapmaktadır.