Prof.Dr. İlhan Üzülmez

15.08.1970 tarihinde Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elmalı’da tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. İstanbul Üniversite Hukuk Fakültesinden iyi derece ile 1993 yılında mezun oldu. 1993-1994 arasında İstanbul’da avukatlık stajını tamamladı. 28.11.1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans çalışmasını “Türk Hukukunda Tekerrür” başlıklı teziyle 1997 yılında tamamladı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktoraya başladı. Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK danışmanlığında yürüttüğü doktora çalışmasını, “Türk Hukukunda İşkence Cürmü –TCK’nun 4449 Sayılı Kanunla Değişik 243. Maddesi-“ başlıklı teziyle 2001 yılı Aralık ayında tamamladı. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak ataması yapıldı. 2003-2008 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yaptığı Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde bölüm başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatının tanıtımı çerçevesinde Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği’nin organize ettiği çok sayıda toplantıda görev aldı. 2007 yılında Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanından Üniversitelerarası Kurula doçentlik başvurunu yaptı ve 24.01.2008 tarihi itibariyle doçent unvanını aldı. Aynı yılın Kasım ayında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalına doçent olarak ataması yapıldı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine profesör olarak atandı ve halen aynı fakültede görevine devam etmektedir. Görev süresi içerisinde Gazi Üniversitesinde çeşitli idari görevleri yürüttü. Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede Almanca bilmektedir ve ceza hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda bilimsel monografisi, makalesi ve ders kitapları bulunmaktadır.