Hüseyin Karatağ
İnşaat Y. Mühendisi.


Eğitim Bilgileri
1992-1996 Lisans-İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
2010-2013 Yüksek Lisans -Gazi Üniversitesi
2014-… Doktora-Gazi Üniversitesi (Tez aşamasında)
Yabancı Dil
İngilizce, Arapça
Tez- Yayın-Bildiri
Ankrajlı Bir İstinat Yapısının Hesaplanan ve Gözlenen Davranışının Karşılaştırılması Ocak-2013 (Yüksek Lisans Tezi)
Comparison Of The Computed And Observed  Behavior Of An Anchored Wall Under Limited Geotechnical Characterizatıon-3th International Symposium on Computational Geomechanics Krakow/POLAND 21-23 Ağustos 2013 (Konferans Bildirisi)
Aletsel Gözlem ve Lokal Korelasyonların Kazı İksa Yapılarının Sürdürülebilirliği Açısından Önemi–2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye 28-30 Mayıs 2015 (Konferans Bildirisi)
Finite Element Analysis  Highway Embankment Under Repitive Wheel Load– 3rd International Sustainable Buildings symposium (ISBS 2017), 14-16 March 2017, Dubai/UAE (Best student award-Konferans Bildirisi)
Assessment of Performance of Steel Slag Used in Road Base by Finite Element Analysis-13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 12-14 September 2018, Izmir/TURKEY-(Konferans Bildirisi-Accepted)
Yapılı Çevrede Çocuklar için Erişilebilirlik Rehberi-Uluslararası Yeşil Kentler kongresi 8-12 Mayıs Konya/TÜRKİYE- Konferans Bildirisi-Accepted)
Sertifika ve Üyelikler
İnşaat Mühendisleri Odası Üyesi
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği üyesi
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifikası(SPK)
İş Deneyimleri
1996 KALYON İNŞAAT / Saha Mühendisi
1997-2004 ADIYAMAN BELEDİYESİ
1997-1998 İmar Müdürlüğü Ruhsat Büro Şefi
1998-2004 Mühendis/Fen İşleri Müdürlüğü
Çeşitli altyapı ve üstyapılarda proje, kontrol işleri
2004 Fen İşleri Müdürü
2005-2011 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /Mühendis

 

sevgi evleri, engelsiz yaşam merkezleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, Çocuk Yurtları proje ve kontrollük işleri
2011- AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2011-2014 Mühendis / Sevgi evleri, engelsiz yaşam merkezleri, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yurtları, şehitliklerin proje ve kontrollük işleri
2014-2015 İnşaat Emlak Birim Sorumlusu
2015-2016 Daire Başkan Yardımcısı
2017- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı
  Mühendis / Çeşitli kanun ve yönetmeliklerde erişilebilirlik düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar, Zeminlerin kayma direncinin belirlenmesine yönelik standart çalışması (TSE ile Ortak Çalışma), Erişilebilirlik eğitim seminerleri