Hande Seray Tuncay
Ad/ Soyad: Hande Seray Tuncay 
Unvan:  İSG Uzmanı
Uyruk:  Türk
Doğum yeri ve tarihi: Elbistan / 29.05.1986 Eğitim

Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (2004-2010) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği

İş deneyimi

Tarih
03.2011- halen

Çalışılan pozisyon
İş Sağlığı ve Güvenliği Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG Uzmanı,

İş tanımı
Çoğunlukla, 6833 sayılı İSG Kanunu'nun yasama süreci üzerinde çalışmıştır.
AB Direktiflerinin ulusal mevzuatlara uyum aşamaları.
Sosyal Politika ve İstihdamın İSG Bölümü ile ilgili AB İlerleme Raporuna İlişkin Belgeler
Madencilik işyerleri için sağlık ve güvenlik prosedürleri
Madencilik düzenlemeleri ve risk değerlendirme prosedürleri
ILO sağlık ve güvenlik konvansiyonları
“Potansiyel Olarak Patlayıcı Atmosferlerde Sağlık ve Güvenlik Korumasına İlişkin Esaslar” konulu uzmanlık tezi çalışması

Tarih
08.2009 – 10.2010 

Çalışılan pozisyon

MTB Enerji ve Danışmanlık, Maden Mühendisi

İş tanımı
Linyit kömürü rezerv belirleme projesinde çalıştı. Bu projede her aşamada yer aldım ve proje yönetimi, arama aşaması, yükleniciler ve şirket arasındaki resmi belgeleri hazırlama ve ÇED süreci için gereksinimler ve temel çalışmalar hakkında kendimi geliştirdim.