Prof.Dr. Halûk Hâdi SÜMER

1963 yılında Konya'da dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Bu Fakülteden 1984 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinin açtığı araştırma görevliliği sınavında başarılı oldu ve Aralık 1984 de akademik hayata adım attı. 1990 tarihinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçent-lik, 1996 yılında doçentlik ve 2002 yılında da profesörlük kadrosuna atandı. 2005 yılında atandığı İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini 6,5 yıl sürdürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Taslağını oluşturmak üzere kurduğu bilim kurulunda görev yaptı. Bunun ya-nısıra Memur Maaşları Uzlaştırma Kurulu üyeliğinde de bulundu. Halen Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmala-rını sürdürmektedir. Ayrıca Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir. 1993 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucusu olarak çalışmaları-nı sürdürmektedir. Sümer, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.