Hakkı Uysal

1992 yılında Milas Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra 1999 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 2005 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde 1. Basamak özel sağlık kuruluşunda poliklinik hekimi olarak çalıştı. Özel hastanede acil servis, ambulans, yoğun bakım servis hekimliği yaptıktan sonra askerlik görevini Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yerine getirdi. Daha sonra özel sağlık kuruluşunda hastane kalite yönetim sistemleri çalışmalarında görev aldı. Sakarya ili Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde 1 yıl gönüllü olarak faaliyetlerde bulundu.

2009 yılında Sakarya ilinde otomobil fabrikasında işyeri hekimi olarak iş sağlığı alanında çalışmalara başladı. 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte ortak sağlık ve güvenlik birimi kurulum, işletim, yönetim süreçlerinde görev aldı. Aynı yıl içerisinde Özyeğin Üniversitesi Sağlık Hukuku Sertifika Programını tamamladı. Bir dönem Kocaeli Adli Yargı Komisyonunda Bilirkişilik görevi aldı. 2012-2013 yıllarında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde İş Sağlığı Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl içerisinde Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programını bitirdi.

Kimya, Galvaniz, Su Arıtma, Otomotiv Yedek Parça, AVM, Çağrı Merkezi gibi birçok sektörde işyeri hekimliği yapmakta iken 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma Merkezi iş birliği ile düzenlenen İş Hijyenistliği Kurslarına katıldı. Türkiye’de İş Hijyeni ile ilgili konularda seminer, sempozyum, eğitim günlerinde konuşmalar yaptı. Özellikle uluslararası çalışma örgütü iş birliği ile hazırlanan “Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi”, “Çoklu Ölçekli Ergonomik Risk Değerlendirmesi” iyi uygulama örnekleri ile İş Hijyeni Kurslarında sunumlar yaptı. Halen Türkiye İş Hijyenistleri Derneğinde yönetimsel faaliyetlere devam etmektedir. İLO Pnömokonyoz okuyucu hekimliği ve TAEK Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma Sorumlusu unvanına sahiptir.

2016 yılında Renault-Nissan Yan Sanayi kuruluşlarında Yalın Üretim Modelleme ve Toplu Üretim Yönetimi konularında kaizen (iyileştirme-geliştirme) çalışmalarına katılmıştır. Renault firması Bursa Otomobil Fabrikası Üretim-Boya Bölümü Ergonomik İyileştirme çalışmaları yapmıştır.

2017 yılında, BAPAM (Bakırköy Psikiyatri Araştırma Merkezi) iş birliği ile işe uygunluk muayeneleri kapsamında denge testleri ile psikoteknik test bataryalarının nörobilişsel bütünleşik hazırlanması, işe giriş muayenelerinde uygulanması ile ilgili çalışmalarda görev almıştır. 2017 yılı içerisinde Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programını tamamlamıştır.

Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi, Türk Tabipler Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Yürütme Kurulu Üyesi, Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Üyesidir.
Evli, Jale isminde 4 yaşında bir kızı olup Petrokimya sektöründe tam zamanlı işyeri hekimi olarak çalışmaktadır. Endüstriyel Hijyen konularında ilgi alanları çoklu kimyasal etkilenim risk değerlendirme ve yönetimi, gürültü ve kimyasal risklerin birleşik etkisinin değerlendirilmesidir.