Gizem Naz Dölek

1989 yılında Ankara’da doğan Gizem Naz Dölek, 2006-2011 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
2012 yılı Mart ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde İSG Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2014 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliğinde Yüksek Lisansını tamamlayıp, 2015 yılında “Petrokimya Sanayi Amin ile Temizleme Ünitesi için Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) Metodolojisinin Uygulanması” konulu tezini sunarak İSG Uzmanı olmuştur. 2018 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında doktora çalışmalarına başlamıştır.
Mesleki ilgi alanları acil durum planları ve yönetimi, büyük endüstriyel kazalar ve çevresel etkileri, risk değerlendirmesi metotları ve HAZOP olan Dölek, 2017 yılı Kasım ayından itibaren Enstitü Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.