Prof. Dr. Ferdi Tanır
1960 Adana doğumlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesinden 1985 yılında mezun olmuş ve Çankırı İli Eskipazar ilçesi Merkez sağlık ocağında zorunlu hizmetini tamamlamıştır. İsteğiyle tayin olduğu Samsun ili Yakakent ilçesi merkez sağlık ocağında, sorumlu hekim ve sağlık grup başkanı olarak çalıştıktan sonra 1993’de TUS sonucu girdiği Ç.Ü. Tıp Fakültesinde 1998’de Halk Sağlığı Uzmanı, 2006’de Halk Sağlığı Doçenti ve 2012’de Halk Sağlığı Profesörü olmuştur.

-İşyeri Hekimi, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisidir.

“Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”,
“T.C. Sağlık Bakanlığı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı-1 ve 2”
“İş Sağlığı ve Güvenliği Terimleri Sözlüğü” kitaplarının editörüdür.

Halen çalıştığı pozisyon:
Çukurova Üniversitesinde; Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesidir. 2011’den bu yana Tıp Fakültesi intörn hekimlerinin Halk Sağlığı staj yöneticisidir ve 2014’den beri Ç.Ü. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇİSAM) Müdürü olarak da görev yapmaktadır.

Çalışma alanları: İş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliği, halk sağlığı, olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri, turizm sağlığı, kazalardan/yaralanmalardan korunma, ilk yardım, sağlık eğitimi, eğiticilerin eğitimidir.

Çalıştığı konularda 150’den fazla ulusal ve uluslararası olarak yayımlanmış bilimsel çalışması vardır.