Mehmet Fatih Serenli
Mehmet Fatih Serenli, Ankara'da İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İKT) bağlı olan İslam Ülkeleri İstatistiksel Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (SESRIC) Eğitim ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Daha önce özel ve sivil sektörde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğitim danışmanı olarak çalıştı. London School of Economics'ten Ekonomi Tarihinde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İslam Hukuku alanında yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden lisans diplomalar vardır. Son dönem ilgi alanları bilgi paylaşımı; kapasite geliştirme; mesleki Eğitim ve Öğretim; teknik işbirliği; ve sivil toplum örgütü katılımı, özellikle İİT Üyesi Ülkelerde sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmaya olan katkılarıdır.