Faik Ahmet SARIALİOĞLU

10.08.1959 Yılında Trabzon İli, Of ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak İli, Kozlu ilçesinde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur. Türkiye Taşkömürleri Kurumunda (TTK) 1979-1984 yıllarında yevmiyeli olarak çalışan Faik Ahmet SARIALİOĞLU 1985 yılında TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesinde Ocak Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Aynı Müessesede 1994 yılında İş Güvenliği Başmühendisi, 1997 yılında İş Güvenliği Şube Müdürü olmuştur. 2003-2009 Yılları arasında TTK Fen Tetkik Daire Başkanlığında Başuzman olarak görev yapan Faik Ahmet Sarıalioğlu, 2009 yılı Aralık Ayından itibaren TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığında İş Güvenliği-Denetim Şube Müdürü olarak çalışmış ve Ekim 2014 Tarihinden itibaren İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığını da vekâleten, 2017 Haziran itibariyle de asaleten yürütmektedir.

2010 Yılından itibaren Zonguldak havzasında gerek Kurum içi gerekse rödevanslı sahalarda meydana gelen tüm maden kazalarında, arama-kurtarma çalışmalarını yönetmektedir.

Ayrıca Ekim 2011 Van Depreminde göstermiş olduğu başarılı arama-kurtarma çalışmalarından ötürü ve Mayıs 2014 Soma-Ekim 2014 Ermenek Maden kazalarında, arama-kurtarma çalışmalarını yönetmiş olup ilgili bakan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir.