Prof. Dr. Erdoğan Küçüköner

1965 yılında Gümüşhane ili Torul ilçesinde dünyaya geldi. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ürünleri Teknolojisi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında yurt dışında doktora yapma hakkını kazandı ve YÖK bursuyla Amerika Birleşik Devletlerine gitti. University of Georgia bünyesinde yabancı dil eğitimi aldı. Mississippi State Üniversitesinde doktorasını Eylül 1996 yılında tamamlayarak Türkiye’ye döndü. ABD dönüşünde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Dr. Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Doçentlik sınavını başarıyla tamamlayarak 18.11.1999 tarihinde Gıda Mühendisliği, Gıda Bilimleri'nde Doçent ünvanını aldı. 2007 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Profesörlüğe atandı. Yurt dışında çok sayıda sempozyum ve kongreye katıldı ayrıca değişik ülkelerde kısa süreli olarak üniversitelerde ziyaretlerde bulundu ve dersler verdi. Anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuştur. Üniversiteler Arası Kurul Üyeliği görevini yapmıştır. TÜBİTAK-TOVAG danışma kurulu ve TÜBİTAK-TOVAG yürütme komitesi görevlerinde bulunmuştur. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde görevine devam eden Küçüköner’in Gıda Bilimi ve Teknolojisi konusunda ulusal ve uluslar arası 100’ ün üzerinde bilimsel yayını bulunmakta olup, halen bu konularda bilimsel araştırmaları ve çalışmaları devam etmektedir. Gıda işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında da çalışmaları mevcuttur. İyi derecede İngilizce bilen Küçüköner evli ve üç çocuk babasıdır.