Elif Bakar

1979 yılında Ankara doğumlu olan Elif BAKAR, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 2001 yılında dereceyle mezun olmuş ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında 2004 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2003 yılında Karaman ili Sarıveliler ilçesi Çukurbağ İlköğretim Okulu’nda fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başlamış, 2005 yılında Ankara Kızılcahamam Kazımkarabekir İlköğretim Okulu’nda fen bilgisi öğretmeni olarak görevine devam etmiştir. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Kitap Yazım Komisyonu’nda öğrenci ders, çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarından oluşan 6, 7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji kitap setlerinin yazımında görev almıştır. 2010 yılında “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoetik Eğitimiyle İlgili Uygulama ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi” konulu doktora tez çalışmasıyla doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan 2015 yılında mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nde Program Şubesi’nde görevli öğretmen olarak 2011 yılına kadar çalışmış ve aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanı olmuştur ve halen daire başkanı olarak görevini devam ettirmektedir. Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim programları ile materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Eğitim alanında çok sayıda kitap, makale, bildiri gibi akademik çalışmasının yanı sıra hizmet içi eğitimlerde eğitim görevlisi olarak görev yapmış ve video ders programları senaryo yazım çalışmalarında senaryo metin yazarlığı yapmıştır.