Claude Donald Loiselle
Claude Donald Loiselle, Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü HQ'de İSG Ağı, Bilgi ve Enformasyon Yönetimi Koordinatörüdür. 18’i uluslararası düzeyde olmak üzere, iş güvenliği ve sağlığı alanında 26 yıllık bir deneyime sahiptir. Akademik geçmişi ve saha deneyimi, tüm kıtalarda, gelişmiş güvenlik ve sağlık yönetimi çalışmalarını, endüstride uygulamalı araştırmaları ve politika odaklı kalkınma işbirliğini çok çeşitli ülkeler ve bağlamlarda birleştirir. Ulusal İSG sistemlerinin güçlendirilmesi ve bir önleme kültürünün geliştirilmesi için modern bir İSG bilgi yönetiminin stratejik önemi olduğuna inanmaktadır.