Christa Sedlatschek
Dr Christa Sedlatschek, 2011 yılının Eylül ayında Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu (EU-OSHA) Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Kendisi, 2003 ila 2011 yılları arasında Alman Federal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü'nde (BAuA) görev yapmış ve bu kurumda 2004 yılında ulusal nitelikteki "Yeni Bir İş Kalitesi Girişimi" yöneticiliğine getirilmiştir.

Kendisi, 1998 yılında Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu tarafından istihdam edildikten sonra iyi uygulamaların geliştirilmesi ve bunlara yönelik bilgilerin yaygınlaştırılmasına ağırlık vermiş ve çalışma ortamı biriminin başında yer almıştır. Bu süre boyunca AB'nin yanı sıra üye ülkelerdeki mevcut iş güvenliği ve sağlığı sistemleri ile ilgili engin bilgiler edinmiştir.

Dr. Sedlatschek, daha sonra Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu'ndan Avusturya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na geçiş yapmıştır. Kendisi, 1993 yılında Meslek Hekimliği Dairesi'nin başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Daha öncesinde ise eğitim hayatını tamamladıktan sonra mesleğine başladığı Avusturya İş Teftiş Kurulu'nda mesai vermiştir.

Dr. Crista Sedlatschek, bir tıp hekimi olup (Viyana Üniversitesi) aynı zamanda iş sağlığı konusunda uzmandır.