Cemal Burak YAŞAROĞLUDoğum Yeri ve Tarihi 03.03.1983, ARDEŞEN

Eğitim
Lise: Ordu Fen Lisesi
Üniversite: Çevre Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalıştığı Kurum:
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Unvanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Uzmanlık Tezi
Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma İşkolunda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Çalıştığı Bölümİş Hijyeni Bölümü Deney Personeli
Gaz Kromatografi Cihazı Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi Deney Sorumlusu

Çalışma Alanları
İş Hijyeni Kimyasal Etmenler Ölçüm ve Analizi
Kontrol Belgesi İzinleri
İSGÜM İç Tetkik Personeli

Mesleki Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğiticilerin Eğitimi
Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanımlar
İşyeri Hava Kalitesi İzleminde Kullanılan Analitik Teknikler
Uçucu Organik Bileşikler için Laboratuvar Analiz Metotları
Kalite Kontrol ve İstatistik Temel Sebep Analizi ve Düzeltici Faaliyetler
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
TSE ISO 17025 Temel Dökümantasyon ve İç Tetkik Eğitimi
TSE Ölçüm Belirsizliği ve Validasyon Eğitimi