Dr. Cebrail ŞİMŞEK
1982 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1990 yılında aynı fakülteden Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlığını almıştır. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı diploması verilmiştir. SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi (Uzman hakim, 1991 – 2000), SSK Ankara Ulus Hastanesi (Başhekimlik, 2000– 2001), SGK Yüksek Sağlık Kurulu Üyeliği(2015-2017) görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında S.B. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladığı Klinik Şefliği görevini, 2012'den beri kurucusu olduğu Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim Görevlisi olarak sürdürmektedir. Kliniği ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Halk SAğlığı Anabilim Dallarının ortaklaşa yürüttüğü "İş ve Meslek Hastalıkları Eğitim Programının yöneticisidir. 2011-2012 yıllarında ÇSGB İSGGM ISGIP Türkiye’de işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi’nde Tam zamanlı İş Sağlığı Uzmanı, Eğitici, yazar olarak görev yapmış, "Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi"ni yazmış ve proje kapsamındaki diğer kitaplara katkı vermiştir. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği'nin(İMUD) Kurucu Başkanlığını yapmıştır. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı eğiticisi, ILO Pnömokonyoz Okuyucu Eğiticisidir. Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ILO Türkiye Temsilciliği, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri, İşçi Sendikaları’nın düzenlediği çeşitli toplantılarda konuşmaları, Çalışma Grubu Üyelikleri bulunmaktadır. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık alanının bugünkü halini almasında ve eğitim programlarının oluşmasında aktif rol oynamıştır.

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda onlarca yerli ve yabancı yayını, kitap ve kitap bölümü yazarlığı, tebliğ ve posterleri , tez danışmanlıkları bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilir. Evli ve üç çocuk babasıdır.