Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nden 1992 yılında mezun olan Doç. Dr. Y. Benal Öztekin, 1992-2002 yılları arasında bu bölümde, 2002-2007 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görev yapmış, 2007 yılından itibaren ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyde “Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında dersler vermekte olup “Tarım Makinelerinde İş Güvenliği” konularında danışmanlığında tamamlanmış ve devam eden lisansüstü tez çalışmaları bulunmaktadır. Tarım çalışanlarının tarım makinelerini güvenli kullanmalarını sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir.