Prof. Dr. Behice Durgun
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı
01330, Adana.

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında asistan olarak çalışmaya başladı. Aynı anabilim dalında; 1985 yılında Yüksek Lisans, 1988 yılında Doktora derecesini aldı. 1989 yılında yardımcı doçent olarak atandı. 1991 yılında İskoçya’da Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında ‘Mercapotoetanol-formaldehitin protein retensiyonuna etkisi’ konulu projesiyle, doktora sonrası çalışmasını tamamladı. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 yılında Köln Spor Üniversitesi Biyomekanik Laboratuvarında incelemeler ve çalışmalarda bulundu. Halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında çalışmakta, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Fen Bilimleri Enstitüsünde de dersler vermektedir.  Başlıca çalışma konuları; doku ve organların plastinasyonu, hızlı fiksasyonun makroskopik dokulara ve proteinlerin moleküler yapısına etkisi, anatomi, nöroanatomi, spor anatomisi, antropometrik ve biyomekanik modelleme, ergonomi, İSG ve tam otomasyon sistemlerinin tasarımıdır. Çoğunluğu SCI indekslerde yer alan 125’i aşkın yayını, anatomi, spor bilimleri ve ergonomi konusunda üçü uluslararası kitap bölümü olmak üzere beş adet kitabı ve 20 adet kitap bölümü çevirisi vardır. Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği, Tıp Eğitimi Derneği, Spor Bilimleri Derneği, Türk Ergonomi Derneği, British Association of Clinical Anatomists (BACA), International Brain Research Organization (IBRO), European Neuroscience Societies ve New York Academy of Sciences üyesidir. International Reviewers Panel’ in üyesi olup, uluslararası ve ulusal indekslerde yer alan çok sayıda dergide editörlük, Editörler Kurulu Üyeliği ve hakemlik yapmaktadır. Anatomi, romatoloji, ortopedi, biyomekanik, insan kaynaklarının geliştirilmesi, malzeme bilimi, ergonomi, sistem mühendisliği ve son olarak yapay zeka konularında ulusal ve uluslararası kongrelere onur konuşmacısı olarak davet edilmiştir. Yedi adet ulusal, 12 adet uluslararası ödülü bulunmaktadır. Ayrıca “2016 Biotechnology Award  (Global Pharma and Healthcare)”,  “Healthcare & Life Sciences Awards 2017 (Corporate LiveWire) ve “2018 Biotechnology Awards, Temel Tıp Bilimlerinde Yılın Profesörü (AI Global Media and Global Pharma and Healthcare)” ödüllerini almıştır. Bir erkek çocuğu annesidir.